FISKE 


I sjön Yngaren bjuder vi på ett rikt och varierande utbud av fiskemöjligheter för den fiskeintresserade.Vid köp av fiskekort

kontakta Johan von Arnold 

Sjön Yngaren 


Yngaren är Södermanlands fjärde största sjö med stora öppna vattenområden.
Sjön är djup och har ett rent näringsrikt vatten och vassiga stränder.


I Yngaren fiskas främst abborre, gös, gädda, sik, lake och vitfisk.

FISKEKORT 


Årskort - 500kr 

3 Dagars - 100 kr

Fiskekortet ger rätt att fiska i större delen av Yngaren och Mäskaren. De blåmarkerade områdena på kartan visar vilka vatten som ingår i fiskekortet.

Barn och ungdomar under 16 år fiskar gratis i fiskekortsinnehavares sällskap.
Fiskekortet är personligt och berättigar till handredskapsfiske.
Ha alltid fiskekortet tillgängligt för uppvisning till tillsyningsmännen.