JAKTKLUBBEN


På Hofsta säteri arbetar vi för att främja den biologisk mångfalden med sunda och livskraftiga viltstammar med en kvalitativ reproduktion. Vi vidareutvecklar viltvårdsarbetet med viltvatten och viltåkrar i det annars storskaliga jord- och skogsbrukslandskapet. Detta för att skapa goda försättningar för en mångfald i ett samarbete med jord- och skogsbruk.

BLI MEDLEM 

 

För mer information 

kontakta Johan von Arnold